Edasijõudnute õpijuhis

Edasijõudnute/treenijate õppeprogrammi kestvuseks on 1-3 aastat ning sõltub õpilase vanusest, ealistest iseärasustest ja võimalustest. 

Programmi eesmärkideks on: 

 • algajate õppeprogrammis omandatud oskuste rakendamine spordiala võtmes ning tutvumine spordiala reeglitega
 • üldise kehalist aktiivsuse ja liikumisoskuste arendamine läbi mootorratta sõidu

Pööratakse tähelepanu korrektsele sõiduasendile ning -tehnikale, tutvutakse motospordi üldise kontseptsiooni ja põhireeglitega, eetiliste põhimõtetega (aus mäng) ning tutvustakse taktikaliste oskustega. Tutvutakse psüholoogiliste oskustega ning nende omandamisega.

Kasutatakse vähendatud mõõtmetega rada või suure raja väikest osa, et luua harjutamiseks sobiv minirada tagamaks piiride tunnetamise ja riskide võtmise ohutus keskkonnas. 

Võistluste vaatamine toimub õppimise eesmärgil, kui laps näitab huvi siis sõitja tasemele vastavatel võistlustel osalemine. Lisaks on soovitav osaleda treeninglaagrites.

Edasijõudnute õpitulemused:

 • oskab kiirendada ning pidurdada
 • oskab sõita mäest üles ja mäest alla
 • oskab käiku vahetada
 • oskab sõita püsti olles
 • oskab korrigeerida sõiduasendit ja sõidutehnikat
 • oskab rajal arvestatada kaastrennilistega/võistlejatega 
 • oskab anda tagasisidet võimalike mootorratta rikete kohta
 • teab psühholoogisliste oskuste vajalikkust
 • tunneb võistlusreegleid

Algajate õppeprogrammi mahuks on 38 (akad.) tundi aastas. Treeningud toimuvad 1 kord nädalas (a 1 akad.tund). Kokkuleppel on võimalik mahtusid suurendada.

Programmi läbiviija on Hannes Prikk Motosporditreener (EKR 4)