Hannes Prikk EKR 4 Mootorrattasport tunnistus nr. 156391

Olen treener, et aidata inimestel endale meelepärasel ja huvipakkuval spordialal liikuda järjekindlat ja naudingut tundes oma eesmärkide poole. Minu eesmärk on luua motiveeriv treeningkeskkond, pean oluliseks treenija pikaajalist meisterlikkusele suunatud arengut.

Treenides ma toetan treenija isiklikku arengut ning naudime erinevate raskusastmetega ülesannete lahendamist. Jälgin, et treenija heaolu oleks tagatud ning arvan, et kõigil treenijatel on potentsiaal saada paremaks. Ma pean vajalikuks arendada tehnilisi, taktikalisi kui ka psühholoogilisi oskusi. 

Ma kohtlen kõiki treenijaid võrdselt ning me õpime treeningkaaslastelt ning saame ise neile nõu anda, treeningkaaslased on arengu võimaldajad. Ma loon turvalise treeningkeskkonna ning arvestan iga treenija vajadustega ning personaalse arenguga.

Mulle meeldivad õnnestumised sama palju kui ebaõnnestumised. Mõlemad annavad meile väärtuslikke õppetunde.

Ma ei mõõda edu medalites ega karikates – edukuse mõõdupuu on isiklik standard. Võistlus pole muud, kui protsessi osa. Kaasvõistlejad on meile väga vajalikud, et saaksime end võistlustingimustes proovile panna. Võistlustel pingeolukorras oma oskuseid proovile pannes saame väärtuslikku teavet oma arengu kohta. Ma austan konkurente ning ausa mängu põhimõtteid.