Algajate õpijuhis 

Motokrossi algajate õppeprogramm kestvuseks on 1-2 aastat ning sõltub õpilase vanusest, ealistest iseärasustest ja võimalustest. 

Algajate õppeprogrammi eesmärkideks on:

  • õpilaste üldise kehalise aktiivsuse taseme tõstmine ning liigutusoskuste arendamine läbi mootorrattasõidu
  • sportlike suhtumiste ja hoiakute arendamine
  • püsiva huvi kujundamine motokrossiga tegelemiseks, kohusetunde ja järjepidevuse loomine. 

Põhirõhk on suunatud ohutuse selgitamisele ja kinnitamisele, mootorrattasõidu alg- ja põhitõdede selgitamisele ning kinnitamisele. Kasutatakse ovaalikujulist takistusteta rada või vähendatud mõõtmetega rada et luua ea – ja võimetekohane minirada. 

Algajate õppeprogrammis tehakse esmatutvus võistlusspordiga ning osaletakse võistlustel pealtvaatajana.

Algajate õppeprogrammi õpitulemused:

  • oskab kasutada turvavarustust
  • on omandanud esmased mootorratta sõiduvõtted
  • teab ohutu sõidu põhialuseid
  • tuleb toime sõitmisega motokrossirajal

Algajate õppeprogrammi mahuks on 38 (akad.) tundi aastas. Treeningud toimuvad 1 kord nädalas (a 1 akad.tund). Kokkuleppel on võimalik mahtusid suurendada.

Programmi läbiviija on Hannes Prikk Motosporditreener (EKR 4)